Je životné poistenie nevyhnutné? Nezabezpečený príjem a zle nastavené životné poistenie sú rizikom v prípade zdravotných problémov živiteľov rodiny. Okrem výpadku príjmu musí rodina riešiť aj liečebné a iné náklady navyše. Životné poistenie zásadne chráni poisteného a jeho rodinu pred finančnými rizikami pri neočakávaných udalostiach. Rizikové životné poistenie prináša výhodu, že klient platí len za skutočne využité služby (poistenie), bez zbytočných poplatkov, ktoré platíte napr. pri investičnom či kapitálovom životnom poistení.

Aké riziká si poistiť?

Najčastejašie sa poisťujú pri produkte životného poistenia tieto riziká:

 • poistenie smrti,
 • trvalé následky po úraze,
 • trvalá invalidita z choroby a úrazu,
 • kritické choroby,
 • pracovná neschopnosť,
 • chirurgický zákrok,
 • hospitalizácia.

Každé životné poistenie by malo byť prispôsobené na mieru pre každého jednotlivca alebo rodinu. Nie je rozumné mať poistené poistné riziká, ktoré nie sú pre vás relevantné. Najdôležitejšie sú riziká, ktoré by spôsobili dlhodobý výpadok príjmu. Naopak, riziká spojené s krátkodobým výpadkom príjmu sú menej zásadné a efektívnejšie je mať tieto riziká pokryté vlastnou finančnou rezervou.

Ako nastaviť výšku poistných súm?


Správne nastavenie poistných rizík je rovnako dôležité ako vhodná voľba výšky poistných súm vo vašom životnom poistení.

Je dôležité mať poistné sumy pre každé riziko nastavené na úroveň, ktorá umožňuje pokryť vaše existenčné výdaje, záväzky a zabezpečiť rodinu.

Pri výpočte poistných súm je vhodné zohľadniť tieto skutočnosti:

 • príjmy v rodine
 • výšku úverov
 • výšku úspor
 • majetok v 2. pilieri
 • osoby, ktoré sú závislé na vašom príjme

Aké sú typy životného poistenia?

 • Rizikové životné poistenie
 • Kapitálové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie

Našim klientom ponúkame len to najvýhodnejšie poistenie, a to Rizikové životné poistenie, ktoré spĺňa účel poistenia a nemá v sebe zahrnutú sporiacu zložku.

Kapitálové a investičné životné poistenie je poistenie spojené so sporením a investovaním. Pre klientov je však nevýhodné a často pri nich prichádzajú o svoje peniaze.

Ako si vybrať životné poistenie?

Na Slovensku máme niekoľko poisťovní, ktoré ponúkajú životné poistenie. Pri výbere poistenia si nechajte vypracovať ponuky z všetkých poisťovní. Porovnajte si rozsah krytia a cenu a informujte sa o výlukách. Čím je výluk menej, tým lepšie.

V prípade záujmu o vypracovanie ponúk životného poistenia nás kontaktujte.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na Životné poistenie

Uniqa poisťovňa Generali Poisťovňa Allianz Slovenská poisťovňa Youplus Životná poisťovňa Wüstenrot poisťovňa Union poisťovňa Komunálna poisťovňa Európska cestovná poisťovňa AXA Assistance